Katechézy

Vatikán, 29. októbra 2012

(TK KBS/RV) - Cirkev robí novú evanjelizáciu už dvetisíc rokov. Jej novosť je v novom úsilí, nadšení, radosti a snahe. Ide o to, aby sme evanjelizáciu, teda svedectvo o prítomnosti Božej lásky, poskytli súčasnému človeku. Ide o obnovovanie nášho duchovného stavu - mať radosť z toho, že môžeme niekomu svedčiť o Bohu. Slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu to v rozhovore povedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.