Tlačivá

Štatistické údaje (.doc, 78 KB)

štatistické údaje_nové

žiadosť o kanonickú misiu

Osobné údaje učiteľa Nav/N

Kvalitatívna analýza (.doc, 56.5 KB)

Kvalitatívna analýza.

Hospitačný záznam (.doc, 38 KB)

Hospitačný záznam predmetu náboženstvo a náboženská výchova.

Autodiagnostika (.doc, 37 KB)

Autodiagnostika vyučovacej hodiny náboženstva alebo náboženskej výchovy.