Biblická olympiáda 2016

V dňoch 12. a 13. apríla sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl v budove Arcibiskupského úradu.

Úvod každého biblického súťaženia otvorila svätá omša celebrovaná Mons.Jánom Oroschom a prítomnými kňazmi.  V homíliách otec arcibiskup zdvôraznil ako štúdium Písma Svätého mení človeka z vnútra, posilňuje jeho vieru a napomáhu ku svedectvu v tomto svete.  Olympiáda ďalej pokračovala vedomostnou súťažou v šiestich kolách. Po jej ukončení otec arcibiskup odovzdal  súťažiacim diplomy a odmeny.

V kategórii základných škôl si  prvenstvo  odniesli žiaci z CZŠ sv. Jozefa v Hlohovci s počtom bodov 97.  Na druhom mieste skončili žiaci z CZŠ sv. Goretti v Piešťanoch s počtom bodov 89 a tretie miesto patrí žiakom zo ZŠ J. C. Hronskéh v Šaľi s počtom bodov  87. Celkove sa olympiády v I. kategórii zúčastnilo 10 družstiev .

V kategórii stredných škôl si  prvé miesto vybojovali žiaci z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch s počtom bodov 82, na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium Angely Merici v Trnave s počtom bodov 77 a  na treťom mieste sa umiestnilo Gymnázium sv. Jozefa z Nového Mesta nad Váhom s počtom bodov 69. V kategórii stredných škôl súťažilo 7 družstiev.

Víťazom ako aj všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!