Kontakt

Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu

Dp. Mgr. Ladislav Tóth,
biskupský vikár pre katechizáciu a školstvo
E-mail: ladislav.toth@abu.sk 

Metodička

Sr. Mgr. Barbara Šranková, FMA
E-mail: barbara.srankova@abu.sk 
Tel.: 033/5912 127

Korešpondenčná adresa

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Diecézny katechetický úrad
Jána Hollého 10
917 66 Trnava 1

E-mail: dku.trnava@gmail.com

Adresy Diecéznych katechetických úradov

Diecéza  Riaditeľ DKÚ Kontaktná osoba E-mail Adresa
Bratislavská arcidiecéza Mgr. Jozef Adamkovič RNDr. Imrich Bogár dku.bratislava@gmail.com Špitálska 7, 811 08 Bratislava 1
Trnavská arcidiecéza Mgr. Ladislav Tóth Mgr. Barbara Šranková dku.trnava@gmail.com Hollého 10, 917 66 Trnava
Nitrianska diecéza ThLic. Martin Michalíček Mgr. Daniela Balážová dku.nitra@gmail.com Pribinova 7, 950 50 Nitra
Žilinská diecéza ThDr. Jozef Šelinga, PhD. Mgr. Ľuboš Bytšánek dku@dcza.sk Jána Kalinčiaka 1, PO Box B-46, 010 01 Žilina
Banskobystrická diecéza Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD. Mgr. Eva Donovalová kerygma.bb@gmail.com Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
Spišská diecéza ThDr. Viktor Pardeľ Ing. Agnesa Mulíková dkuspis@dkuspis.sk Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves
Rožňavská diecéza Mgr. Jozef Trubíni Mgr. Jozef Trubíni trubini.j@gmail.com  
Košická arcidiecéza ThDr. Vladimír Šosták, PhD. Agáta Moňoková dkukosice@rimkat.sk Hlavná 28, 041 83 Košice
Prešovská archieparchia PaedDr. Peter Cap PaedDr. Mária Majirská dku@greckokat.sk Hlavná 1, PO Box 135, 081 35 Prešov
Košická eparchia Mgr. Ján Ducár Mgr. Ján Ducár dkuriaditel@grkatke.sk Dominikánske nám. 2A, PO Bx B-13, 043 43 Košice
Bratislavská eparchia Dipl. Theol. Univ. Miroslav Macko Dipl. Theol. Univ. Miroslav Macko gkfumartin@centrum.sk Alexyho 6/3, 036 01 Martin

 

Našli ste chybu na stránke? Kontaktujte administrátora.