Biblia očami detí 2019

V školskom roku 2018/2019 sa do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“ zapojilo 161 žiakov v siedmych kategóriách. 

 I.                    kategória – materské školy

  1. miesto: Eva Gunišová, ZŠ s MŠ Angely Merici, Trnava
  2. miesto: Sára Hittrichová, ZŠ s MŠ Angely Merici, Trnava
  3. miesto: Sára Falisová, ZŠ s MŠ Angely Merici, Trnava

Púť detí do Marianky 2018

Informácie o Púti detí do Marianky 2018

 

Téma púte:  Panna Mária – citlivá matka

  • hlavnou tematickou myšlienkou v tomto roku bude objavovaniePanny Márie ako citlivej matky k znevýhodneným, telesne postihnutým ľuďom, aby nám scitlivievala vnímanie týchto ľudí medzi nami a pomohla ich ľahšej integrácii v našich vzťahoch

Čas:    26. máj 2018

Veni Sancte 2016

ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD V TRNAVE

Diecézny katechetický úrad

917 66 Trnava 1, P. O. Box 78, Jána Hollého 10, 033/5912237, e.mail: dkutrnava@gmail.com

 

P O Z V Á N K A

 

Veni  Sancte  2016

 

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár pod názvom „Veni Sancte“

 

ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta (piatok) 2016.

 

Biblická olympiáda 2016

V dňoch 12. a 13. apríla sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl v budove Arcibiskupského úradu.

Úvod každého biblického súťaženia otvorila svätá omša celebrovaná Mons.Jánom Oroschom a prítomnými kňazmi.  V homíliách otec arcibiskup zdvôraznil ako štúdium Písma Svätého mení človeka z vnútra, posilňuje jeho vieru a napomáhu ku svedectvu v tomto svete.  Olympiáda ďalej pokračovala vedomostnou súťažou v šiestich kolách. Po jej ukončení otec arcibiskup odovzdal  súťažiacim diplomy a odmeny.

Biblia očami detí 2016

V školskom roku 2015/2016 sa do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“ zapojilo

152 súťažiacich so svojimi výtvarnými prácami v šiestich kategóriách.

2. kategória

1 miesto: Viktória Horváthová, ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou

2. miesto: Natália Kissová, CZŠ Marianum,  Komárno

3. miesto:  Emma Kuzmová, CZŠ Marianum, Komárno

3. kategória

1. miesto: Anna Bánovský, ZŠ s MŠ P. Pázmánya, Šaľa

Biblická olympiáda v dekanátoch Galanta - Šaľa 2016

V dňoch 9. a 10. marca sa  konala Biblická olympiáda Šalianskeho a Galantského dekanátov. 

V I. kategórii zvíťazili žiaci zo ZŠ J. C. Hronského v Šali a žiaci zo ZŠ s MŠ K. Kuffnera v Sládkovičove.

V II. kategórii máme nasledovných víťazov: Gymnázium V. Mihálika v Seredi, SOŠ Nivy 2 v Šali a Súkromné bilingválne gymnázium v Galante.

Víťazom srdečne blahoželáme  a tešíme sa na stretnutie s nimi na diecéznom kole Biblickej olympiády v Trnave na arcibiskupskom úrade.

Biblická olympiáda v dekanáte Trnava 2016

V dňoch 9. a 10. marca sa v Trnave konala Biblická olympiáda Trnavského dekanátu. 

V I. aj v II. kategórii zvíťazili žiaci a študenti z  Gymnázia Angely Merici v Trnave.

Víťazom srdečne blahoželáme  a tešíme sa na stretnutie s nimi na diecéznom kole Biblickej olympiády v Trnave na arcibiskupskom úrade.

Advent 2015 v Pribete

Ako sa zdá, začína tradičná výroba adventných vencov zapúšťať korene aj vo farnosti Pribeta. Dôkazom toho je dvojročná spolupráca vedenia miestnej základnej školy s rodičmi, ktorí spoločne vytvorili podmienky pre tvorivosť detí. Adventné vence boli neskôr požehnané. Hlavným organizátorom bola pani učiteľka Zdenka Darina Morávková.

Biblická olympiáda 2015

V dňoch 15. a 16. . apríla sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl v budove Arcibiskupského úradu.

Úvod každého biblického súťaženia otvorila svätá omša celebrovaná dp. Ladislavom Tóthom a prítomnými kňazmi.  V homíliách pán riaditeľ DKÚ zdôraznil potrebu štúdia Božieho slova a jeho asimilácie v našom živote.  Olympiáda ďalej pokračovala vedomostnou súťažou v šiestich kolách. Po jej ukončení otec arcibiskup odovzdal  súťažiacim diplomy a odmeny.

Biblia očami detí 2015

V školskom roku 2014/2015 sa do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“ zapojilo 150 súťažiacich so svojimi výtvarnými prácami v siedmich  kategóriách. Konkurencia skutočne z roka na rok stúpa.

1.     kategória

 1. miesto:  ZŠ s MŠ Horná Streda

2. miesto:  CMŠ sv. Alžbety, Trnava

3. miesto:  CMŠ sv. Alžbety, Trnava

2.     kategória

1. miesto:  CZŠ Marianum s VJM, Komárno

2. miesto:  ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou

Stránky

Subscribe to Front page feed